Nhập siêu ngành nhựa giảm 750 triệu USD do giá dầu giảm Nhập siêu ngành nhựa giảm 750 triệu USD do giá dầu giảm

Ngày 27-1, Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA) cho biết năm 2015, nhập siêu của ngành nhựa chỉ còn ở mức 3,54 tỉ USD, giảm khoảng 750 triệu USD (tương ứng 17,5%) so với năm 2014.